Get Adobe Flash player
92-516 Łódź,
ul. Puszkina 80

Telefony:

42 677 0430 > 11:00-19:00,
692 202 904 > 10:00-19:00,
504 605 360 > 10:00-19:00

e-mail: INFO@ZTR-TUNING.PL
  • 394270odsłon razem:
  • 3odsłon dzisiaj:
  • 2gości dzisiaj:
  • 530w tym miesiacu:
  • 0online:
  • 06/04/2012licznik od:

Budowa i działanie amortyzatorów

Wszystkie amortyzatory hydrauliczne działają na zasadzie przekształcenia energii kinetycznej (ruchu) w energię cieplną (ciepło). Odbywa się to poprzez wymuszenie przepływu płynu (oleju) przez system kanałów i zaworów tworzących opór hydrauliczny.
Amortyzator teleskopowy może być ściskany lub rozciągany; odpowiednie fazy ruchu nazywamy ściskaniem lub odbiciem.
Amortyzatory teleskopowe możemy podzielić na:

Dwururowe, występujące jako hydrauliczne lub gazowo-hydrauliczne.
Jednorurowe, zwane również amortyzatorami wysokociśnieniowymi gazowymi

 JAK DZIAŁA AMORTYZATOR DWURUROWY ?


[RYS. A i B] Głównymi elementami są: rura zewnętrzna zwana zbiornikiem wyrównawczym (6), rura wewnętrzna zwana cylindrem roboczym (5), tłok (2) połączony z tłoczyskiem (1), dolny zespół zaworowy zwany zaworem dennym (7), prowadnica tłoczyska (3).

Ściskanie

Kiedy tłoczysko jest naciskane, olej bez oporu przepływa z przestrzeni pod tłokiem poprzez kanały A, B, C i D oraz zawór jednokierunkowy (19) do przestrzeni nad tłokiem. Jednocześnie objętość części tłoczyska zagłębiającej się w cylindrze powoduje zmniejszenie objętości w cylindrze dostępnej dla oleju. „Nadmiar” oleju przepychany jest przez zawór denny do zbiornika wyrównawczego (rury zewnętrznej) wypełnionej powietrzem (1 bar) lub azotem (4-8 bar). Opory przepływu oleju przez zawór denny powodują tłumienie przy ściskaniu amortyzatora.

Odbicie

Podczas wyciągania tłoczyska z cylindra wzrasta ciśnienie oleju w przestrzeni nad tłokiem, powodując jego przepływ przez system kanałów i zaworów dławiących w tłoku; opory przepływu powodują tłumienie przy odbiciu amortyzatora. Jednocześnie następuje przepływ oleju ze zbiornika wyrównawczego poprzez zawór denny (bez oporu) dla skompensowania objętości tłoczyska wysuwającego się z cylindra roboczego.

 

 JAK DZIAŁA AMORTYZATOR JEDNORUROWY ?

 

[RYS. C] Głównymi elementami są: rura zewnętrzna zwana zbiornikiem wyrównawczym (6), rura wewnętrzna zwana cylindrem roboczym (5), tłok (2) połączony z tłoczyskiem (1), dolny zespół zaworowy zwany zaworem dennym (7), prowadnica tłoczyska (3).

Ściskanie

W odróżnieniu do dwururowego, amortyzator jednorurowy nie posiada zewnętrznej rury stanowiącej zasobnik kompensacyjny. Problem kompensacji dodatkowej objętości oleju wypieranej przez wsuwające się tłoczysko rozwiązano poprzez zmienną objętość komory roboczej. Cylinder nie jest wypełniony olejem całkowicie; dolna jego część zawiera gaz (azot) pod ciśnieniem 20-30 bar. Gaz i olej są odseparowane pływającym tłokiem (15). Wsuwanie tłoczyska do komory roboczej powoduje ruch tłoka pływającego w dół a za tym wzrost ciśnienia zarówno w części olejowej jak i gazowej. Wzrost ciśnienia oleju wymusza jego przepływ przez zespół kanałów i zaworów do przestrzeni nad tłokiem. Dławienie tego przepływu powoduje tłumienie przy ściskaniu.

Odbicie

Ruch tłoka do góry powoduje wzrost ciśnienia oleju w przestrzeni nad tłokiem i wymusza jego przepływ przez kanały i zawory w tłoku. Dławienie tego przepływu powoduje tłumienie przy odbiciu. Ciśnienie gazu powoduje ruch pływającego tłoka do góry kompensując przyrost objętości w części olejowej, spowodowany wysuwającą się z cylindra częścią tłoczyska.

FSD – Tłumienie Sterowane Częstotliwością

FSD jest skrótem angielskiej nazwy Frequency Selective Damping, czyli Tłumienie Sterowane Częstotliwością. Jest to najnowsza technologia firmy KONI, opracowana specjalnie dla połączenia doskonałego prowadzenia samochodu i wysokiego komfortu jazdy.
Kiedy dąży się do osiągnięcia najlepszych właściwości trakcyjnych samochodu (przyczepność, sterowność) naturalną konsekwencją jest utrata komfortu. Ale nie przy zastosowaniu amortyzatorów KONI FSD!

Przełomowa technologia FSD została opracowana i opatentowana przez KONI aby raz na zawsze skończyć z koniecznością wyboru pomiędzy własnościami trakcyjnymi samochodu a komfortem jazdy. Istota rozwiązania tkwi w unikatowej komorze FSD w systemie zaworów hydraulicznych w amortyzatorze. Tym samym nie wymaga żadnych dodatkowych kabli, czujników i urządzeń elektronicznych.
System działa w pełni na zasadzie hydraulicznej, sterowanej częstotliwością i dlatego jest ekonomiczną i efektywną metodą poprawy prowadzenia samochodu. Pozwala też inżynierom na precyzyjne dostrajanie własności trakcyjnych samochodu.

Generalnie, komfort i prowadzenie samochodu należy rozpatrywać w dwóch różnych zakresach częstotliwości:

– dla komfortu, kiedy zawieszenie porusza się w zakresie wysokich częstotliwości (ok. 10 Hz) wymagana jest niska siła tłumienia

– dla własności trakcyjnych, kiedy zawieszenie porusza się w zakresie niskich częstotliwości (ok. 1 Hz) potrzebna jest duża siła tłumienia

Jeżeli potrafi się zmieniać siłę tłumienia w zależności od częstotliwości można uniknąć konfliktu pomiędzy prowadzeniem samochodu a komfortem, występującego w konwencjonalnych amortyzatorach.

I KONI FSD właśnie to robi!

Jak to działa?

W standardowych amortyzatorach charakterystyka amortyzatora determinowana jest przepływem oleju przez zawory tłoka (1). Łącząc je z komorą FSD KONI dodało specjalny zawór (2),

sterujący dodatkowym przepływem oleju przez kanalik w tłoczysku (3). Dodatkowy przepływ jest zamykany przez komorę FSD, powodując wzrost siły tłumienia prawie liniowo w funkcji czasu ruchu tłoka w jednym kierunku.

Krótko mówiąc, komora FSD jest wzmacniaczem, który opóźnia narastanie ciśnienia. Została stworzona dodatkowa możliwość dostrajania zawieszenia samochodu, pozwalająca osiągnąć optymalną kombinację własności trakcyjnych i komfortu.

Jako że komora FSD jest integralną częścią amortyzatora, nie wymaga żadnych dodatkowych kabli, czujników i urządzeń elektronicznych do sterowania amortyzatorem.

FSD jest najprostszą i najtańszą metodą znaczącej poprawy charakterystyki zawieszenia każdego samochodu. Szczególnie w porównaniu do kosztownych systemów opartych o technologię komputerową, pełną skomplikowanej elektroniki i czujników.

Nasz nowy projekt,
szczegóły niebawem ;-]

Celica ZTR DRAG FWD TURBO 2GR-FE 1000HP